วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมั่นใจในการให้บริการของสำนักงานบัญชี

 

นโยบายคุณภาพ

บริษัทมุ่งมั่นในการให้บริการ ที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดอันก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

 

ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น

บริษัท พี เอ็น แอ๊คเคาน์ ซิสเต็ม แอนด์ คอนเซาน์ จำกัด ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ในทุกปี

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พี เอ็น แอ๊คเคาน์ ซิสเต็ม แอนด์ คอนเซาน์ จำกัดเริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2545 ในนาม “สำนักงานแป้งน้ำการบัญชี” และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 0815546000808

ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 131,133 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

บริหารงานโดย คุณวรรณภัทร เพ็ชรสังข์ ซึ่งได้รับเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ สำนักงานบัญชีตัวแทนจากกรมสรรพากร

 

ประกาศเกียรติคุณรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น

เว็บลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง