“Express” คือ โปรแกรมบัญชีที่รวมทุกการใช้งานไว้ในโปรแกรมเดียว โดยซื้อแค่ตัวเดียวสามารถทำบัญชีได้ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น กิจการซื้อมาขายไป กิจการรับเหมา ผลิต และ อื่นๆอีกมากมาย มีความยืดหยุ่นสำหรับการ ใช้งานในระบบบัญชีของธุรกิจ ทั่วๆ ไป โดยเริ่มจากการรับจ้างพัฒนาโปรแกรมให้กับบริษัทต่างๆ ในลักษณะของ งานเฉพาะด้าน 

 

การพัฒนาโปรแกรมบัญชี

1. แสดงผลเป็นภาษาไทยทั้งหมด
2.
ง่ายต่อการใช้งาน
3.
มีความเหมาะสมสำหรับธุรกิจใน
4.
ลดความซ้ำซ้อนของการทำงานประเทศไทย
5.
มีความยืดหยุ่นเพื่อสามารถนำไปใช้งาน ได้อย่างกว้างขวา
6.
มีการพัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลา
7.
สามารถใช้งานได้จริง

การประยุกต์โปรแกรม Express กับธุรกิจต่างๆ

การนำฐานข้อมูล เอ็กซ์เพรส มาใช้ร่วมกับ Access
ารนำระบบ บาร์โค้ด (Barcode) มา ใช้กับ เอ็กซ์เพรส Express
การประยุกต์การใช้งานโปรแกรม Express สำหรับธุรกิจนำเข้า
ารประยุกต์การใช้งานโปรแกรม Express สำหรับธุรกิจผลิต (กรณีมีสต๊อคงานระหว่างทำ)

การประยุกต์การใช้งานโปรแกรม Express สำหรับธุรกิจฝากขาย
การประยุกต์การใช้งานโปรแกรม Express สำหรับธุรกิจฝากขายห้าง
การประยุกต์การใช้งานโปรแกรม Express สำหรับธุรกิจลิสซิ่ง (Leasing)
การประยุกต์การใช้งานโปรแกรม Express สำหรับธุรกิจเช่าซื้อ และ ผ่อนชำระ
การประยุกต์ใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Express สำหรับธุรกิจผลิต
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Express ธุรกิจก่อสร้างแบบเป็น 1 โครงการ 1 บริษัท
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Express สำหรับธุรกิจก่อสร้าง
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Express สำหรับธุรกิจรับจ้างขนส่งสินค้าทางเรือ
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Express สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์